Equip

DALMAU-MORROS TÈCNICS és un equip de professionals amb llarga experiència dins del procés constructiu. Aquesta empresa gestiona tant obres privades com públiques.
Aquest fet i la gran experiència acumulada dels seus socis, fa que s’hagin realitzat gran varietat d’edificis, ja siguin de tipus residencials, centres esportius, habitatges, hotels, aparcaments, etc…

Els socis de l’empresa són en Dídac Dalmau i en David Morros.
Es considera la principal virtut de l’empresa és la professionalitat i el tracte amb el client, fent un seguiment molt directe i personal de cadascuna de les obres.

Es considera fonamental crear i mantenir un bon ambient, estable, implicat i capaç per tal de que la trajectòria es mantingui i millori dia rere dia el nivell de qualitat dels seus serveis.
El conjunt de la nostra activitat està articulat a partir de quatre àrees d’especialitat que defineixen el nostre àmbit d’actuació:

– Direcció d’obres
– Gestió d’obres
– Seguretat i Salut
– Altres

Clients

Infraestructures
IMHAB
BIMSA
CULMIA
Metropolitan House
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Fira 2000
La Pinassa
Ajuntament de Calafell
AC Hoteles
HIGH TEC
Casas
SAET